Udruga Hrvatskih rukometnih sudaca

HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA

Rijeka

Adresa: Verdijeva 11/III, Rijeka

MB/OIB: 80866730507

Web stranica:

Predsjednik: Darko Tomović