Udruga Hrvatskih rukometnih sudaca

HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA

KONTAKT PODACI

Sjedište Udruge Hrvatskih rukometnih sudaca: Metalčeva 5/III, HR-10000 Zagreb

Adresa Uredovnice: Zrinsko Frankopanska bb ili PP 158, HR-40000 Čakovec

Matični broj: 01436139

OIB: 09509648521

Žiro račun: 2340009-1116005175 Privredna banka d.d.

Službena web stranica: http://www.uhrs.hr

Službena e-mail adresa: web@uhrs.hr